PontCatsen

Trobada
internacional 

Sobre cooperació
descentralitzada

Barcelona

17, 18 de Setembre 2021

Al Reial Cercle Artístic de Barcelona
Carrer dels Arcs, 5, 08002 Barcelona

Com actor actiu en migració i desenvolupament, la CASC vol servir de pont entre les institucions governamentals, consulars i diplomàtiques, municipals i els diversos actors del desenvolupament dels dos espais. En aquest moment, la qüestió migratòria torna estar en l’agenda  dels diferents actors com ho va ser en 2006 en l’ anomenada « crisi migratòria »

Per aquest motiu, com organització de la diàspora,  actor implicat en la gestió del dia de la realitat  migratòria,  organitzem aquest seminari per abordar la cooperació descentralitzada entre Senegal i Catalunya incidint en temes com la seguretat alimentària com instrument de resiliència  que pot ajudar a mitigar les migracions aleatòries.