Coordinadora d’Associación Senegaleses de Catalunya

Programa de lluita contra l'abandonament escolar prematur

Aquest programa s’articula sobre la prevenció i la sensibilització al voltant d’un objectiu central: Treballar perquè cada filla o fills de la comunitat pugui construir el seu futur professional i adquirir els coneixements que els permetran tenir èxits en la seva vida.

Diversicaf: Projecte de creació de Comunitats Autofinançades

Diversicaf, pretén impulsar en 8 municipis catalans d’alta concentració de població senegalesa per potenciar l’apoderament i la resiliència dins de les comunitats a través de l’estalvi comunitari.

Segueix-nos a xarxes socials

Àrees d’acció

Cooperació i Codesenvolupament

Impulsar polítiques de cooperació entre les nostres comunitats i les administracions catalanes, espanyoles i senegaleses.

Comunicació i Sensibilització

Desenvolupar un sistema de comunicació per la divulgació dels nostres serveis i sensibilitzar les persones.

Inserció sociolaboral

A través de tutorials i formacions, treballar i promoure polítiques d’inserció sociolaboral adreçades a persones i col·lectius de la nostra comunitat

Assessoria laboral i estrangeria

La promoció individual i col·lectiva de les persones senegalesos que resideixen a Catalunya, facilitant la seva inclusió social.

Gènere, Joventut i drets humans

Desenvolupar xarxes i comissions col·laboració per les organitzacions de dones i joves de diferents zones de Catalunya.

Promoció cultural i social

CASC actua com a ambaixador de la cultura senegalesa donant suport a qualsevol tipus d’esdeveniment cultural i / o social.

Serveis

Formació

Formacions de capacitació a entitats i institucions publiques en societats africanes i Senegaleses.

Consultoria

Consultoria en creació de negoci o en creació d’entitat sense ànim de lucre. També en organització d’esdeveniments.

Proyectos

Proyecto de Educación para el desarrollo (Senexelencia 2021)

Proyecto de Educación para el desarrollo (Senexelencia 2021)

Es un proyecto de Educación para el desarrollo una colaboración de la Coordinadora de las Asociaciones Senegalesas de Cataluña y Fundación Privada Guné financiado con el apoyo de la ACCD en la resolución de subvenciones 2020. Promover una ciudadanía crítica y...

Diálogo de desarrollo de la diáspora africana

Diálogo de desarrollo de la diáspora africana

Contexto En 2005, la Unión Africana declaró que «La diáspora africana está compuesta por personas de ascendencia africana que viven fuera del continente, independientemente de su ciudadanía y nacionalidad, y que están dispuestas a contribuir al desarrollo y la...

SenExcellencia: Lluita contra l’abandonament escolar

SenExcellencia: Lluita contra l’abandonament escolar

A través esta iniciativa la Coordinadora de asociaciones Senegalesas de Cataluña (CASC), aprovechando la colaboración de sus socios, se ofrece la oportunidad de participar de la labor de elevar el nivel de educación y capacitación de nuestros/as hijo/as, contribuir a...

Diàspora com a vector de cooperació descentralitzada

Diàspora com a vector de cooperació descentralitzada

Temàtica/ques que aborda el projecte (sub objectiu/s sectorial/s del pla director de cooperació 2017-2019): Donar suport als processos de diagnòstic i reflexió política i tècnica, constitució i consolidació d’àrees metropolitanes. Promoure coneixements i anàlisi...

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030

Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030

Al setembre de 2000, sobre la base d'una dècada de conferències i cimeres de les Nacions Unides sense precedents, els líders de l'món es van reunir a la seu a Nova York per adoptar la Declaració de l'Mil·lenni de les Nacions Unides. Gràcies a la Declaració, els països...