Pla Estratègic

Segueix-nos a xarxes socials

Amb l’elaboració d’aquest primer Pla Estratègic, la Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya (CASC) pretén donar un salt qualitatiu al definir i ordenar clarament l’orientació, el objectius i les accions que es planteja desenvolupar en el proper futur, tot assegurant l’eficàcia de les mateixes, i iniciar un procés que permeti una major professionalitat de les activitats voluntàries de participació ciutadana des de la perspectiva transnacional.

Els orígens de la CASC els podem situar en les diferents trobades de la diàspora senegalesa, particularment la que va tenir lloc a Nova York al 1999, i que va centrar el seu punt d’interès en les estratègies de participació i de desenvolupament al país d’origen. Una segona fita important va ser l’organització del simposi sobre l’emigració senegalesa que va tenir lloc l’any 2000 a Dakar, on es va debatre més a fons la implicació de la diàspora.

Aquest mateix any, es van organitzar unes jornades a Tenerife amb la intenció de contribuir a aquesta reflexió en el marc de la creació d’una Federació de les associacions senegaleses de Espanya. Però les dificultats de coordinació i la inèrcia de la Federació per articular accions conjuntes, van portar a plantejar la constitució de la CASC que, al actuar a nivell autonòmic, hauria de tenir més facilitat organitzativa i de coordinació i podria donar suport en un futur a la realització d’una estructura estatal realment operativa i eficaç.

Cooperació i Codesenvolupament

Impulsar polítiques de cooperació entre les nostres comunitats i les administracions catalanes, espanyoles i senegaleses.

Comunicació i Sensibilització

Desenvolupar un sistema de comunicació per la divulgació dels nostres serveis i sensibilitzar les persones.

Inserció sociolaboral

A través de tutorials i formacions, treballar i promoure polítiques d’inserció sociolaboral adreçades a persones i col·lectius de la nostra comunitat

Assessoria laboral i estrangeria

La promoció individual i col·lectiva de les persones senegalesos que resideixen a Catalunya, facilitant la seva inclusió social.

Gènere, Joventut i drets humans

Desenvolupar xarxes i comissions col·laboració per les organitzacions de dones i joves de diferents zones de Catalunya.

Promoció cultural i social

CASC actua com a ambaixador de la cultura senegalesa donant suport a qualsevol tipus d’esdeveniment cultural i / o social.

Formació

Formacions de capacitació a entitats i institucions publiques en societats africanes i Senegaleses.

Consultoria

Consultoria en creació de negoci o en creació d’entitat sense ànim de lucre. També en organització d’esdeveniments.