Inserció social i laboral

Segueix-nos a xarxes socials

A través de tutorials i formacions, treballar i promoure polítiques d’inserció sociolaboral adreçades a persones i col·lectius de la nostra comunitat a què, dins dels articulats generals d’activació de l’ocupació, se’ls reconeix una especial atenció per les dificultats en la inserció laboral com element imprescindible per a dur a terme una inserció social. Entre aquests grups podríem destacar:

  • Joves.
  • Persones aturades de llarga durada.
  • Persones nouvingudes
  • Majors de 55 anys.
  • Dones víctimes de violència.
  • Persones amb diversitat funcional.
  • Persones en exclusió social.

Cooperació i Codesenvolupament

Impulsar polítiques de cooperació entre les nostres comunitats i les administracions catalanes, espanyoles i senegaleses.

Comunicació i Sensibilització

Desenvolupar un sistema de comunicació per la divulgació dels nostres serveis i sensibilitzar les persones.

Inserció sociolaboral

A través de tutorials i formacions, treballar i promoure polítiques d’inserció sociolaboral adreçades a persones i col·lectius de la nostra comunitat

Assessoria laboral i estrangeria

La promoció individual i col·lectiva de les persones senegalesos que resideixen a Catalunya, facilitant la seva inclusió social.

Gènere, Joventut i drets humans

Desenvolupar xarxes i comissions col·laboració per les organitzacions de dones i joves de diferents zones de Catalunya.

Promoció cultural i social

CASC actua com a ambaixador de la cultura senegalesa donant suport a qualsevol tipus d’esdeveniment cultural i / o social.

Formació

Formacions de capacitació a entitats i institucions publiques en societats africanes i Senegaleses.

Consultoria

Consultoria en creació de negoci o en creació d’entitat sense ànim de lucre. També en organització d’esdeveniments.