Accions i activitats

Jornada educació i formació

Jornada educació i formació

La mentoria, eina per una educació de qualitat, Senexcelencia: una resposta a la participació en educació i formació, Factors determinants per la promoció del èxit educatiu i escolar.

Palabras de Lamine Drame

Palabras de Lamine Drame

Consejos de LAmine Drame, para las/los madres/padres, los hijos e hijas de la comunidad, en el marco de la campaña de la Coordinadora de Asociaciones Senegalesas en Catalunya, para prevenir el...

Palabras de Ndeye Kodou Diouf

Palabras de Ndeye Kodou Diouf

Consejos de Ndeye Kodou, para las/los madres/padres, los hijos e hijas de la comunidad, en el marco de la campaña de la Coordinadora de Asociaciones Senegalesas en Catalunya, para prevenir el...

Palabras de Ablaye Seck

Palabras de Ablaye Seck

Consejos de Ablaye Seck, para madres/padres, los hijos y hijas de la comunidad, en el marco de la campaña de la coordinadora de Asociaciones Senegalesas en Catalunya, para prevenir el abandono...