Premis Senexcelencia

els premis senexcelencia són part integrants de el programa senexcelencia de lluita contra l’abandonament escolar. Amb aquest mitjà la CASC treballa a motivar mares, pares i tutors i implicar cada vegada més en el seguiment i el suport en els estudis dels seus fill / es. Per aquest fi la coordinadora organitza cada any a l final de curs al mes de juliol, els premis Senexcelencia. Aquests premis són cada any celebrat en una localitat diferent de Catalunya. És una jornada de festa i de recompensa per als millors alumnes de les comunitats senegaleses i gambiana de Catalunya.

La CASC treballa a motivar mares, pares i tutors i implicar cada vegada més en el seguiment i el suport en els estudis dels seus fill / es.

Els guardonats rebran els seus premis en una solemne cerimònia en presència de les seves famílies, amics / es, dels membres de la comunitat senegalesa, de les autoritats locals i els seus representants, consulars, responsables d’associacions i de les entitats col·laboradores. Una àmplia difusió de la cerimònia de lliuraments dels premis es farà abans, durant i després de la seva celebració.

  • Suscitar l’entusiasme i desenvolupar l’interès pels estudis.
  • Promocionar el talent dels joves de la nostra comunitat.
  • Fomentar la cultura de la feina ben feta i de l’excel·lència.
  • Reconèixer l’esforç dels nostres estudiants.
  • Premiar els millors resultats escolars.