Formació

Segueix-nos a xarxes socials

Capacitar les nostres associacions, i als senegalesos residents a Catalunya, en matèria d’inserció social, laboral.

La CASC com a entitat clau en la coordinació de les activitats de les associacions senegaleses de Catalunya té com a missió organitzar i facilitar la formació dins de la comunitat senegalesa tant en l’àmbit empresarial com laboral per facilitar la inserció.

També organitzem curs d’idiomes i de coneixement de les noves tecnologies. Donem suport a les associacions en la recerca d’instal·lacions i de recursos humans per l’organització de les formacions.

Com a entitat pont entra Senegal i Catalunya la CASC també organitza curs de coneixement de la cultura senegalesa en particular i de africana en general per membre d’institucions i cambres de Catalunya i d’Espanya.

Cooperació i Codesenvolupament

Impulsar polítiques de cooperació entre les nostres comunitats i les administracions catalanes, espanyoles i senegaleses.

Comunicació i Sensibilització

Desenvolupar un sistema de comunicació per la divulgació dels nostres serveis i sensibilitzar les persones.

Inserció sociolaboral

A través de tutorials i formacions, treballar i promoure polítiques d’inserció sociolaboral adreçades a persones i col·lectius de la nostra comunitat

Assessoria laboral i estrangeria

La promoció individual i col·lectiva de les persones senegalesos que resideixen a Catalunya, facilitant la seva inclusió social.

Gènere, Joventut i drets humans

Desenvolupar xarxes i comissions col·laboració per les organitzacions de dones i joves de diferents zones de Catalunya.

Promoció cultural i social

CASC actua com a ambaixador de la cultura senegalesa donant suport a qualsevol tipus d’esdeveniment cultural i / o social.

Formació

Formacions de capacitació a entitats i institucions publiques en societats africanes i Senegaleses.

Consultoria

Consultoria en creació de negoci o en creació d’entitat sense ànim de lucre. També en organització d’esdeveniments.