Missió, visió i valors

Segueix-nos a xarxes socials

Missió

La Coordinadora de les Associacions Senegaleses de Catalunya té com a missió ser un canal de comunicació i de gestió de les organitzacions senegaleses formals i no formals per potenciar la seva participació en les polítiques i intervencions en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament amb Senegal, i impulsar la promoció individual i col·lectiva dels residents senegalesos a Catalunya, facilitant la seva inclusió social.

Visió

La Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya és una xarxa dinàmica i pro activa que:

  • Pretén ser una ONG de referència en els àmbits del codesenvolupament i la participació dels immigrants a Catalunya i un canal en les relacions entre Catalunya i Senegal, tot impulsant la col·laboració estratègica entre els dos governs des d’una perspectiva transnacional.
  • Impulsa iniciatives polítiques de respecte i de participació dels ciutadans d’origen immigrant.
  • Treballa per millorar les estratègies de cooperació al desenvolupament entre els països del nord i del sud.
  • Respecta la solidaritat internacional com garantia de pau en el món, i
  • Aposta per la formació, l’economia social i l’associacionisme com alternativa més democràtica per assolir la participació social.

Valors

  • Respecte a l’autonomia de les organitzacions i les persones que formen part.
  • Participació i cooperació en l’àmbit comunitari.
  • Caràcter universal dels Drets Humans, la llibertat i la democràcia.
  • El Codesenvolupament com estratègia de participació i de construcció per les comunitats transnacionals.

Cooperació i Codesenvolupament

Impulsar polítiques de cooperació entre les nostres comunitats i les administracions catalanes, espanyoles i senegaleses.

Comunicació i Sensibilització

Desenvolupar un sistema de comunicació per la divulgació dels nostres serveis i sensibilitzar les persones.

Inserció sociolaboral

A través de tutorials i formacions, treballar i promoure polítiques d’inserció sociolaboral adreçades a persones i col·lectius de la nostra comunitat

Assessoria laboral i estrangeria

La promoció individual i col·lectiva de les persones senegalesos que resideixen a Catalunya, facilitant la seva inclusió social.

Gènere, Joventut i drets humans

Desenvolupar xarxes i comissions col·laboració per les organitzacions de dones i joves de diferents zones de Catalunya.

Promoció cultural i social

CASC actua com a ambaixador de la cultura senegalesa donant suport a qualsevol tipus d’esdeveniment cultural i / o social.

Formació

Formacions de capacitació a entitats i institucions publiques en societats africanes i Senegaleses.

Consultoria

Consultoria en creació de negoci o en creació d’entitat sense ànim de lucre. També en organització d’esdeveniments.