Que és senexcel·lència?

És el programa de la Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya per lluitar contra l’abandonament escolar. Aquest programa s’articula sobre la prevenció i la sensibilització al voltant d’un objectiu central: Treballar perquè cada filla o fills de la comunitat pugui construir el seu futur professional i adquirir els coneixements que els permetran tenir èxits en la seva vida.

L’abandonament escolar és aquest procés que cada any porta els joves a abandonar el sistema de formació inicial sense haver obtingut una titulació equivalent a l’batxillerat o un títol professional, com un certificat d’aptitud professional. La interrupció pot ser temporal o permanent. Cada any, diversos joves de la comunitat senegalesa de Catalunya es veuen afectats.

Els joves que abandonen els estudis estan sobreexposats a certs riscos. De fet, les persones sense un diploma tenen més probabilitats de enfrontar-se a l’atur i, amb major freqüència, tenen treballs insegurs i poc qualificats en comparació amb els graduats. Dins de la comunitat senegalesa, el percentatge és bastant gran degut diversos factors. Alguns identificat altres, no.

En tot cas aquest programa té com a objectiu identificar aquests factors i combatre els amb els seus mitjans.

Per això a través aquesta iniciativa la Coordinadora d’associacions senegaleses de Catalunya (CASC), aprofitant la col·laboració dels seus socis, i els seus membres, s’ofereix l’oportunitat de participar a la tasca d’elevar el nivell d’educació i capacitació dels nostres / es fill / es, per tal de contribuir al fet que siguin ciutadans responsables i agents de desenvolupament a benefici de les seves respectives famílies, de la comunitat senegalesa, de la societat catalana i igualment de l’Senegal, el seu país d’origen.

El programa de la lluita contra l’abandonament escolar té com a objectiu.

  • Prevenir l’abandonament escolar prematur.
  • Sensibilitzar pare, mares i fills de la importància acabar els estudis.
  • Facilitar l’accés a cursos de i classes de reforços.
  • Organitzar seccions d’informació sobre les orientacions universitàries i / o professional.
  • Informar sobre possibilitats de beca et d’ajuda pels estudis.
  • Fer de mediació entre les autoritats de l’ensenyament a Catalunya i la comunitat.
  • Treballar en conjunt amb actors locals mobilitzats al voltant de la formació i integració dels joves;
  • Desenvolupar aliances locals amb altres organismes interessats en la problemàtica de l’abandonament escolar: associacions, autoritats locals, empreses, serveis socials, sanitaris, de justícia, etc.
  • Aconsellar, orientar i donar suport, als joves en risc d’abandonar el sistema educatiu o que ja hagin abandonat el sistema educatiu sense haver obtingut un diploma o un nivell de qualificació suficient.
  • Acompanyar els joves interessats recuperar un vincle amb l’entorn social, educatiu i familiar.

Segueix-nos a xarxes socials