Educació infantil de segon cicle (3-6 anys)

Fula

Mandinka

Diola

Wolof

L’educació infantil és l’etapa educativa preobligatòria que s’imparteix als infants de 0 a 6 anys. S’organitza en dos cicles de tres cursos:

  • primer cicle o primera infància (de 0 a 3 anys) i
  • segon cicle o primer ensenyament (de 3 a 6 anys). 

El segon cicle, de caràcter gratuït, s’organitza d’acord amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora. Fa una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detecten i a la cooperació estreta entre els centres i les famílies.

Continguts

Els objectius de cicle precisen les capacitats que els infants han d’haver desenvolupat en acabar el segon cicle de l’educació infantil, en relació amb els continguts de les àrees i els criteris d’avaluació.

Àrees de coneixement

  •  Descoberta d’un mateix i dels altres
  •  Descoberta de l’entorn
  •  Comunicació i llenguatges

Els infants es poden preinscriure l’any que compleixen 3 anys.

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la matrícula d’acord amb els criteris fixats pel Departament d’Educació. Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d’Educació. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.

Un cop acabat el segon cicle de l’educació infantil (de 3 a 6 anys), l’alumnat ha de continuar els estudis d’educació primària (de 6 a 12 anys).