Idiomes a les EOI

Idiomes a les EOI

Fula

Mandinka

Diola

Wolof

Les persones adultes poden estudiar idiomes moderns en règim oficial a les escoles oficials d’idiomes (EOI) en modalitat presencial o bé l’anglès a distància a l’Institut Obert de Catalunya (IOC). La matrícula oficial a les EOI dóna dret a assistir a classe i als exàmens que permeten obtenir els certificats acreditatius corresponents. Aquests certificats també es poden obtenir en règim lliure.

Estudis