Cursos per accedir a cicles

Cursos per accedir a cicles

Fula

Mandinka

Diola

Wolof

L’objectiu dels cursos d’accés és facilitar l’accés a la formació professional; la superació del curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà permet l’accés directe a aquests cicles. La superació del curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior dona prioritat en els procediments d’admissió. Això no obstant, per accedir als ensenyaments d’arts plàstiques i disseny i als d’esports també cal superar les proves específiques d’accés corresponents.

Els cursos de preparació formen per presentar-se a la part comuna, la part específica, o a totes dues, de les proves d’accés als cicles de grau mitjà o als de grau superior dels ensenyaments de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, i els esportius.

Curs específic d’accés als cicles de grau mitjà

Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior

Curs de preparació a les proves de grau mitjà

Curs de preparació a les proves de grau superior

Curs de formació per a les proves d’accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà

Curs de formació per a les proves d’accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny de grau superior