Diàspora com a vector de cooperació descentralitzada

Segueix-nos a xarxes socials

Temàtica/ques que aborda el projecte (sub objectiu/s sectorial/s del pla director de cooperació 2017-2019):

Donar suport als processos de diagnòstic i reflexió política i tècnica, constitució i consolidació d’àrees metropolitanes. Promoure coneixements i anàlisi critica envers les desigualtats i els conflictes al món i les seves causes i el canvi d’actituds per transformar-les, amb una visió́ local-global en relació́ amb els objectius del Pla director.

Drets treballats en el projecte:

 El drets que es treballaran espacialment en aquest projecte seran  el dret de participació ciutadana democràtica, de bona governança. Els drets al desenvolupament sostenible amb una mirada cap els objectius de desenvolupament sostenible com a mandat de les NU que també assumeixen els municipis. En aquest sentit velar per el desenvolupament urbà  de les ciutats no es converteix en generar situacions ambientalment insostenible per la manca de capacitat de gestió de residus generat o senzillament per falta de planificació  i de gestió de recursos en adequació a les necessitats de les poblacions.

Població i actors involucrats:

La població involucrada en primer lloc son la diàspora senegalesa de manera general i molt especialment diàspores de la ciutat, Rufisque que viuen a Catalunya especialment en els municipis de Molins de Rei  i Barcelona. La societat civil d’aquests municipis. Els actors sons els líders d’associacions senegalesos originaris d‘aquesta ciutat, els càrrecs electes i tècnic/ques municipals  d’aquesta ciutat. Al nivell de Catalunya els actors seran els càrrecs electes i tècnic/ques dels municipis d’acollida (Barcelona i Molins de Rei). També el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament com a soci estratègic de la Coordinadora d’Associacions de Senegalesos  de Catalunya( CASC) i dinamitzador de l’espai de concertació entre les agencies de desenvolupament locals de la regió natural de la Casamance i els municipis catalans que fan cooperació amb Senegal.

Visita a catalunya

Visita a Senegal

Taller de sensibilització sobre reciclatge

Una col·laboració entre: