Programa de lluita contra l'abandonament escolar prematur

Aquest programa s’articula sobre la prevenció i la sensibilització al voltant d’un objectiu central: Treballar perquè cada filla o fills de la comunitat pugui construir el seu futur professional i adquirir els coneixements que els permetran tenir èxits en la seva vida.

Diversicaf: Projecte de creació de Comunitats Autofinançades

Diversicaf, pretén impulsar en 8 municipis catalans d’alta concentració de població senegalesa per potenciar l’apoderament i la resiliència dins de les comunitats a través de l’estalvi comunitari.

Segueix-nos a xarxes socials

Àrees d’acció

Cooperació i Codesenvolupament

Impulsar polítiques de cooperació entre les nostres comunitats i les administracions catalanes, espanyoles i senegaleses.

Comunicació i Sensibilització

Desenvolupar un sistema de comunicació per la divulgació dels nostres serveis i sensibilitzar les persones.

Inserció sociolaboral

A través de tutorials i formacions, treballar i promoure polítiques d’inserció sociolaboral adreçades a persones i col·lectius de la nostra comunitat

Assessoria laboral i estrangeria

La promoció individual i col·lectiva de les persones senegalesos que resideixen a Catalunya, facilitant la seva inclusió social.

Gènere, Joventut i drets humans

Desenvolupar xarxes i comissions col·laboració per les organitzacions de dones i joves de diferents zones de Catalunya.

Promoció cultural i social

CASC actua com a ambaixador de la cultura senegalesa donant suport a qualsevol tipus d’esdeveniment cultural i / o social.

Serveis

Formació

Formacions de capacitació a entitats i institucions publiques en societats africanes i Senegaleses.

Consultoria

Consultoria en creació de negoci o en creació d’entitat sense ànim de lucre. També en organització d’esdeveniments.

Segueix-nos a xarxes socials

Coordinadora

Entidad de gestión de las organizaciones senegalesas formales y no formales para potenciar su participación en las políticas e intervenciones en el ámbito de la cooperación al desarrollo con Senegal,

Organizaciones

La lista de las organizaciones y asociaciones senegalesas sin ánimo de lucro que trabajan en ámbito, Social, cultural, cooperación, religión, deportiva o de género.

Proyectos

La CASC sirve de estructura de gestión de los proyectos, en el ámbito de la cooperación al desarrollo con Senegal, de la colectiva de los residentes senegaleses en Cataluña

Participación

Espacios de interacción y de trabajo done las organizaciones y los miembros de la comunidad, comparten ideas y recursos: grupos de trabajo, red social online, zonas de debates.

Eventos

Publicación y de anuncio de eventos organizado por los miembros de la comunidad. Pueden ser de tipos religioso, cultural y/o intercultural, comercial, político o deportivo…

Anuncios

Es el tablón de anuncios para fomentar el intercambio dentro de la comunidad, donde se pueden dejar mensajes públicos, un aviso para comprar o vender, anunciar productos y/o negocios etc…