Género, juventud y derechos humanos

Segueix-nos a xarxes socials

  • Desarrollar redes y comisiones colaboración por las organizaciones de mujeres y jóvenes de distintas zonas de catalunya.
  • Promover cursos específicos de emprendedores para mujeres y jóvenes.
  • Promoción de juventud de hijos e hijas.
  • Promover hijos e hijas de inmigrantes a través de actividades y cursos formaciones.
  • Promover hijos e hijas de inmigrantes a través de cursos de formaciones, actividades socio culturales y la organización de campos de verano, en catalunya y de colonias de vacaciones en senegal.

Cooperació i Codesenvolupament

Impulsar polítiques de cooperació entre les nostres comunitats i les administracions catalanes, espanyoles i senegaleses.

Comunicació i Sensibilització

Desenvolupar un sistema de comunicació per la divulgació dels nostres serveis i sensibilitzar les persones.

Inserció sociolaboral

A través de tutorials i formacions, treballar i promoure polítiques d’inserció sociolaboral adreçades a persones i col·lectius de la nostra comunitat

Assessoria laboral i estrangeria

La promoció individual i col·lectiva de les persones senegalesos que resideixen a Catalunya, facilitant la seva inclusió social.

Gènere, Joventut i drets humans

Desenvolupar xarxes i comissions col·laboració per les organitzacions de dones i joves de diferents zones de Catalunya.

Promoció cultural i social

CASC actua com a ambaixador de la cultura senegalesa donant suport a qualsevol tipus d’esdeveniment cultural i / o social.

Formació

Formacions de capacitació a entitats i institucions publiques en societats africanes i Senegaleses.

Consultoria

Consultoria en creació de negoci o en creació d’entitat sense ànim de lucre. També en organització d’esdeveniments.