Entitats impulsores

La Coordinadora d’Associacions Senegalesas de Catalunya

La Coordinadora de les Associacions Senegaleses de Catalunya (CASC) té com a objectius i missió ser un canal de gestió i de coordinació de les organitzacions senegaleses formals i no formals per potenciar la seva participació en les polítiques i intervencions en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament amb Senegal i impulsar la promoció individual i col•lectiva dels residents senegalesos a Catalunya tot facilitant la seva inclusió social. Les associacions més representatives i organitzades van prendre la capdavantera per crear una Coordinadora d’Associacions de Senegalesos a Catalunya amb l’objectiu d’ajuntar el màxim d’associacions possibles amb un component de participació des dels socis de les mateixes organitzacions (avui en dia tenim disset associacions federades).

És a dir, no es buscava l’acord de les juntes sinó dels col·lectius en el seu conjunt per fomentar la participació en el sentit actiu del terme, no sols en la presa de decisions sinó que els mateixos socis i sòcies plantegessin les seves necessitats i com les volien portar a la pràctica. No ha estat del tot fàcil perquè la configuració del mateix col·lectiu és molt variada amb necessitats diferents però a vegades convergents.

L’Associació de les Comunitats Autofinançades (ACAF)

L’Associació de les Comunitats Autofinançades (ACAF) és una entitat sense ànim de lucre fundada el 2004 amb l’objectiu de lluitar contra l’exclusió financera i social. ACAF promou la creació i la difusió de les  Comunitats Autofinançades (CAF), una adaptació al context europeu dels bancs comunals veneçolans introduïda per l’emprenedor social Jean Claude Rodríguez-Ferrera.

Les CAF suposen una solució innovadora i sostenible, ja que, a diferència dels models clàssics de microcrèdits, el fons es crea a partir de les aportacions dels socis, i la CAF consolida i amplia els seus vincles socials. En aquest sentit, les CAF han permès demostrar que les persones amb escassos recursos econòmics són autofinançables i poden progressar per si mateixes en comunitat, sense ajut extern. ACAF ha promogut la creació de CAF a tot el món, un model que s’ha anat estenent en diferents països com Veneçuela, Haití, Indonèsia, Senegal, Angola, Portugal, Hongria, Bèlgica, Itàlia o Holanda, per citar-ne alguns.

Durant els seus dotze anys de funcionament, ACAF ha centrat la seva estratègia en desenvolupar una metodologia senzilla i assequible amb el propòsit d’eixamplar l’horitzó dels beneficiaris. És en aquest sentit que un important procés de digitalització ha permès el llançament el 2013 de la plataforma Winkomun com a aposta d’obertura i de transparència interna, d’una banda, i d’interconnexió de les CAF d’arreu, de l’altra. ACAF ha estat premiada amb guardons com el Premi Mercè Conesa 2008, a La Millor Iniciativa Solidària concedit per El Periódico (dins el marc del Premi al Català de l’Any) o el premi de la European Microfinance Network a la millor pràctica en microfinances a Europa el 2009.  Per últim, el model de les CAF és citat com a exemple d’innovació Social per la Comissió Europea.

Obra Social La Caixa