Qué es diversicaf?

Finançat per la Obra Social La Caixa en el marc la convocatòria Interculturalitat i Cohesió Social 2020, el projecte DIVERSiCAF (construcció d’una societat inclusiva a través de les Comunitats Autofinançades i el foment de la competència intercultural),   pretén impulsar en 8 municipis catalans d’alta concentració de població senegalesa una intervenció centrada en fomentar la interculturalitat i la diversitat a nivell local, d’una banda, i potenciar l’apoderament i la resiliència dins les comunitats a través de l’estalvi comunitari, de l’altra.

La intervenció tindrà una durada de 12 mesos i simplementarà en col·laboració amb l’Associació de les Comunitats Autofinançades (ACAF).