Qué es un CAF ?

Una Comunitat Autofinançada és un grup d’estalvi i crèdit en que els membres estalvien periodicament petites quantites de diners en un fons comú i operen com a propietaris i clients del mateix. Amb el fons creat, es concedeixen petits crèdits als membres que ho necessiten.
Les Comunitats Autofinançades són una adaptació de les tontines que existeixen al Senegal i altres països del continent africà.

Como se mueve el dinero